Capela de Santo Alberte
Miradoiro do Monte Tahume
O Castelo de Palmeira
Parque Natural Complexo Dunar de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán
Parque Periurbano de San Roque
Porto de Corrubedo

Novas