Capela de Santo Alberte
Miradoiro do Monte Tahume
O Castelo de Palmeira
Parque Natural Complexo Dunar de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán
Parque Periurbano de San Roque
Porto de Corrubedo

Novas

PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN E PROMOCIÓN SOCIAL PARA OS NOSOS MAIORES

VIAXES OCIO ACTIVO EXCURSIÓN A LUGO E SOBRADO DOS MONXES Ata o 15 de setembro permanecerá aberto o prazo de inscrición no Departamento de Servizos Sociais para a excursión a Lugo e Sobrado dos Monxes que se celebrará o 17 de outubro. Destinatarios: maiores de 60 anos, empadroados mo Concello de Riveira, así como aqueles...   Seguir lendo
   22 Agosto, 2014 — Servicios Sociais Comunitarios

Bases da convocatoria artística para un monumento ao percebe en aguiño‏

  PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS E TÉCNICAS PARAA CONTRATACIÓN POR CONCURSO PÚBLICO DO PROXECTOARTÍSTICO DUN MONUMENTO DEDICADO Á FESTA DO PERCEBE DE AGUIÑO. CONCELLO DE RIVEIRA (A CORUÑA) OBXECTO DO CONTRATO: É obxecto do presente contrato a selección por concurso público do proxecto artístico de escultura monumental sobre a FESTA DO PERCEBE DE AGUIÑO que...   Seguir lendo
   8 Agosto, 2014