ATENCION AOS USUARIOS DAS TARXETAS RIBEIRA MOVe

Os saldos existentes nas TARXETAS RIBEIRA MOVe e RIBEIRA MOVe escolar, serán devoltos previa a presentación das mesmas nas oficinas da estación de autobuses no horario de 10 a 12 h e de 17 a 19 h a partires do luns día 28.12.2020, para más información poden chamar ao nº tlfno 981873643 da empresa Transportes Ferrín.