LICITADA A 3ª FASE DA RENOVACIÓN DE BEIRARRÚAS NA AVDA. DE FERROL.presentación de ofertas ata o 25/02/2019 a través da plataforma place