Renovación do posto de venda ambulante antes do día 31 de marzo de 2018