Axudas para a mellora da rede pública de escolas infantís.

 

O Concello de Riveira resultou beneficiario na convocatoria do ano 2018, dunha subvención por importe de 16992,87 € para o investimento na mellora das infraestruturas e do equipamento das escolas infantís  0-3 (E.I.M. de Riveira), cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo FEDER GALICIA 2014-2020.

Os conceptos subvencionados foron os seguintes:

  • Obras menores para dotación de instalación de conexión para uso de gas cidade para subministración na cociña da Escola infantil Municipal.
  • Adquisición e montaxe de estrutura de protección solar para patio exterior da Escola Infantil Municipal.
  • Dotación e montaxe de xogo tipo “Parque infantil” para patio exterior da Escola Infantil Municipal.