Axudas ó alugamento de vivendas do Plan Estatal de Vivenda.