Campaña de Inverno 2019. Estación invernal de Cabeza de Manzaneda.

FICHA DE INSCRICION E INFORMACIÓN.

 

O Concello de Riveira particpará na “CAMPAÑA DE INVERNO 2019” -  Estación invernal de Cabeza de Manzaneda. , organizada pola Deputación da Coruña .

A quenda que lle corresponde ao concello de Riveira é a 5ª QUENDA, dende o 22/02/2019 ó 25/02/2019

A Deputación da Coruña concedeu 12 PRAZAS ao concello de Riveira

As idades dos rapaces/zas participantes serán de 11 a 15 anos inclusive (cumpridos a 31 de decembro de 2019)

 O prezo é de 85€

As preinscricións serán no rexistro xeral do Concello de Riveira, con data límite o 10/01/2019 (entregar cuberta a ficha que se axunta).

No suposto de ter máis solicitudes que número de prazas concedidas pola Deputación, realizarse un sorteo público ante o/a Secretario/a do Concello para adxudicar as mesmas.

Máis información no tríptico que se axunta ou na web: www.dicoruna.es/deportes/actividades

 

ins_inf_inv19