Comisión Municipal de seguimento da evolución do COVID-19

RESOLUCIÓN ALCALDÍA: ORGANIZACIÓN DOS CENTROS DE TRABALLO NOS CENTROS MUNICIPAIS.

INSTRUCCIÓN SECRETARÍA XERAL.

ACTAS DA COMISIÓN DE SEGUIMENTO:

 • Acta do día 17 de marzo. (PDF)

 • Acta do día 18 de marzo. (PDF)

 • Acta do día 19 de marzo. 

 • Acta do día 20 de marzo. (PDF)

 • Acta do día 23 de marzo. (PDF)

 • Acta do día 24 de marzo. (PDF)

 • Acta do día 25 de marzo. (PDF)

 • Acta do día 26 de marzo. (PDF)

 • Acta do día 27 de marzo. (PDF)

 • Acta do día 30 de marzo. (PDF)

 • Acta do día 31 de marzo. (PDF)

 • Acta do día 1 de abril. (PDF)

 • Acta do día 2 de abril. (PDF)

 • Acta do día 3 de abril. (PDF)

 • Acta do día 4 de abril. (PDF)

 • Acta do día 5 de abril. (PDF)

 • Acta do día 6 de abril. (PDF)

 • Acta do día 7 de abril. (PDF)

 • Acta do día 8 de abril. (PDF)

 • Acta do día 9 de abril. (PDF)

 • Acta do día 10 de abril. (PDF)

 • Acta do día 11 de abril. (PDF)

 • Acta do día 12 de abril. (PDF)

 • Acta do día 13 de abril. (PDF)

 • Acta do día 14 de abril. (PDF)

 • Acta do día 15 de abril. (PDF)

 • Acta do día 16 de abril. (PDF)

 • Acta do día 17 de abril. (PDF)

 • Acta do día 18 de abril. (PDF)

 • Acta do día 19 de abril. (PDF)

 • Acta do día 20 de abril. (PDF)

 • Acta do día 21 de abril. (PDF)

 • Acta do día 22 de abril. (PDF)

 • Acta do día 23 de abril. (PDF)

 • Acta do día 24 de abril. (PDF)

 • Acta do día 25 de abril. (PDF)

 • Acta do día 26 de abril. (PDF)

 • Acta do día 27 de abril. (PDF)

 • Acta do día 28 de abril. (PDF)

 • Acta do día 29 de abril. (PDF)

 • Acta do día 30 de abril. (PDF)

 • Acta do día 1 de mayo. (PDF)

 • Acta do día 2 de mayo. (PDF)

 • Acta do día 3 de mayo. (PDF)

 • Acta do día 4 de mayo. (PDF)

 • Acta do día 5 de mayo. (PDF)

 • Acta do día 6 de mayo. (PDF)

 • Acta do día 7 de mayo. (PDF)

 • Acta do día 8 de mayo. (PDF)

 • Acta do día 9 de mayo. (PDF)

 • Acta do día 10 de mayo. (PDF)

 • Acta do día 11 de mayo. (PDF)

 • Acta do día 12 de mayo. (PDF)

 • Acta do día 13 de mayo. (PDF)

 • Acta do día 14 de mayo. (PDF)

 • Acta do día 15 de mayo. (PDF)

 • Acta do día 16 de mayo. (PDF)

 • Acta do día 17 de mayo. (PDF)

 • Acta do día 18 de mayo. (PDF)

 • Acta do día 19 de mayo. (PDF)

 • Acta do día 20 de mayo. (PDF)

 • Acta do día 21 de mayo. (PDF)

 • Acta do día 22 de mayo. (PDF)

 • Acta do día 23 de mayo. (PDF)