Concesión de novos postos no Mercado Municipal de Riveira.