Convocatoria de subvencións para entidades sen ánimo de lucro. Líña de actividades culturais 2020