Cursos de Nadal na aula Cemit de Ribeira

Cursos de Nadal na aula Cemit de Ribeira

SEMINARIOS DE INFORMÁTICA PARA NENOS. NADAL 2020

 Respectando as normas de seguridade covid19 (distanciamento, uso de mascarilla, hixiene de mans e desinfección dos postos de traballo) a aula CeMit de Ribeira saca os seguintes seminarios de informática. Os Grupos son de 8 personas cómo máximo.

INICIACIÓN Á EDICIÓN DE FOTOGRAFÍA

Contido: Retoque básico das túas fotos

Data: 28 de decembro de 2020  - 31 de decembro de 2020

Horario: 10:00 – 11:30

TRABALLA NA NUBE, GOOGLE DRIVE

Contidos: Entorno de traballo

Crear, organizar, compartir, eliminar cartafoles

Xestión de arquivos: descargar, clasificar, ordear, renomear, eliminiar

Creación de documentos: textos, e presentacións

Data: 28 de decembro de 2020  - 7 de xaneiro de 2021

Horario: 12:00 – 13:30

XOGA COAS TÚAS IMAXES

Contidos: Organiza as túas fotos no ordenador

Diseña unha portada/cartel empregando imaxes

Fai unha presentación coas túas imaxes

Data: 4 de xaneiro de 2021  - 7 de xaneiro de 2021

Horario: 10:00 – 11:30

Para máis información : cemit.ribeira@xunta.gal ou no 981 876 043