Taboleiro de anuncios

Auxiliares Policía Local. Convocatoria do proceso selectivo para a formación dunha listaxe para a contratación laboral temporal ao longo do ano 2017.

22 Febreiro, 2017 — Emprego público

PLANTILLA DE RESPOSTAS DA PROBA DE COÑECEMENTO. RESULTADOS DA PROBA DE COÑECEMENTO E CONVOCATORIA DA PROBA ESPECÍFICA SOBRE O TERMO MUNICIPAL E A TOPONIMIA LOCAL. RESULTADOS DA COMPROBACIÓN DE ESTATURA E DAS PROBAS FÍSICAS E CONVOCATORIA DA PROBA DE COÑECEMENTOS. LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E CONVOCATORIA DE INICIO DO PROCESO SELECTIVO LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS...

Convocatoria do proceso selectivo para a contratación dun profesor de música na especialidade de piano e teoría da música.

21 Decembro, 2016 — Emprego público

RESULTADO DO SEGUNDO EXERCICIO DA FASE DE OPOSICIÓN, PUNTUACIÓN TOTAL FINAL E PROPOSTA DE NOMEAMENTO RESULTADO DO PRIMEIRO EXERCICIO DA FASE DE OPOSICIÓN E CONVOCATORIA PARA O SEGUNDO. RESULTADO DA FASE DE CONCURSO DE MÉRITOS E CONVOCATORIA PARA A SEGUINTE PROBA. LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS, CONSTITUCIÓN DO TRIBUNAL, LUGAR, DATA E HORA DE COMEZO DO...

Convocatoria do proceso selectivo para a contratación dun profesor de música na especialidade de frauta travesa.

21 Decembro, 2016 — Emprego público

RESULTADO DA FASE DE OPOSICIÓN, PUNTUACIÓN TOTAL FINAL E PROPOSTA DE NOMEAMENTO. RESULTADO DA FASE DE CONCURSO DE MÉRITOS E CONVOCATORIA PARA A SEGUINTE PROBA. LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS, CONSTITUCIÓN DO TRIBUNAL, LUGAR, DATA E HORA DE COMEZO DO PROCESO SELECTIVO. LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS BASES DO PROCESO SELECTIVO SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN NO...