Anuncios

Resolución de axudas para o Curso 2017/2018

28 Outubro, 2017 — Anuncios

RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE AXUDAS PARAMATERIAL ESCOLAR, TRANSPORTE E COMEDOR. RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE BECAS PARA MATERIAL ESCOLAR E TRANSPORTE RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE AXUDAS PARA O COMEDOR ESCOLAR

Convocatoria de axudas para Prestacións de Servizos de Promoción da Autonomía Persoal.

18 Abril, 2017 — Anuncios

ORDE do 30 de marzo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán a concesión de axudas individuais destinadas á adquisición de servizos de promoción da autonomía persoal, así como á adquisición de servizos complementarios de asistencia persoal, a persoas con discapacidade, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo no marco do programa operativo...