Anuncios

Programa de VIVENDAS BALEIRAS.

7 Marzo, 2018 — Anuncios

BASES REGULADORAS DO PROGRAMA DE VIVENDAS BALEIRAS. ANUNCIO BOP. SOLICITUDE DE INCORPORACIÓN AO PROGRAMA.   Don Manuel S. Ruíz Rivas, Alcalde - Presidente do Excmo. Concello de Riveira A CORUÑA   FAI SABER/INFORMA:   Que este Concello está adherido ao PROGRAMA DE VIVENDAS BALEIRAS da Xunta de Galicia a traves dun convenio entre o IGVS...

Resolución de axudas para o Curso 2017/2018

28 Outubro, 2017 — Anuncios

RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE AXUDAS PARAMATERIAL ESCOLAR, TRANSPORTE E COMEDOR. RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE BECAS PARA MATERIAL ESCOLAR E TRANSPORTE RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE AXUDAS PARA O COMEDOR ESCOLAR