Emprego público

BOLSA DE EMPREGO para a contratación laboral temporal dun/dunha TRABALLADOR/A SOCIAL.

26 Xaneiro, 2018 — Emprego público

PLANTILLA DE RESPOSTAS DO PRIMEIRO EXERCICIO. RESULTADO FINAL E FORMACIÓN DA BOLSA DE EMPREGO. PUNTUACIÓN DO PRIMEIRO EXERCICIO E RESOLUCIÓN DE RECLAMACIÓN. VALORACIÓN DE MÉRITOS E CONVOCATORIA DO PRIMEIRO EXERCICIO. LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES, DESIGNACIÓN DO TRIBUNAL E CONVOCATORIA DE INICIO DO PROCESO SELECTIVO. LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS. CORRECCIÓN DE ERROS BASES DA...

BOLSA DE EMPREGO para a contratación laboral temporal dun/dunha SEPULTUREIRO/A.

12 Xaneiro, 2018 — Emprego público

RESULTADOS SEGUNDO E TERCEIRO EXERCICIO E CUALIFICACIÓN TOTAL FINAL. RESULTADOS PRIMEIRO EXERCICIO E CONVOCATORIA DO SEGUNDO EXERCICIO (PROBA PRÁCTICA). LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS, TRIBUNAL, DATA E HORA DE COMENZO DO PROCESO SELECTIVO. LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS BASES DA CONVOCATORIA MODELO DE SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN NO PROCESO SELECTIVO

BOLSA DE EMPREGO para a contratación laboral temporal dun/dunha PROFESOR/A DE MÚSICA, na especialidade de PIANO, para o Conservatorio Profesional de Música do Concello de Riveira.

14 Decembro, 2017 — Emprego público

CUALIFICACIÓN TOTAL FINAL E CONSTITUCIÓN DA BOLSA DE EMPREGO RESULTADOS PRIMEIRO EXERCICIO E CONVOCATORIA PRÓXIMA PROBA. VALORACIÓN DE MÉRITOS E CONVOCATORIA PRIMEIRO EXERCICIO LISTA DEFINITIVA E INICIO DO PROCESO SELECTIVO LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS BASES DA CONVOCATORIA MODELO DE SOLICITUDE

Convocatoria do proceso selectivo para a contratación laboral temporal dun/dunha DINAMIZADOR/A DE MUSEO.

12 Decembro, 2017 — Emprego público

RESULTADO SEGUNDO EXERCICIO E PROPOSTA DE CONTRATACIÓN. CONVOCATORIA DE LECTURA DO SEGUNDO EXERCICIO RESULTADO REVISIÓN PRIMEIRO EXERCICIO E CONVOCATORIA SEGUNDO EXERCICIO. APRAZAMENTO DO SEGUNDO EXERCICIO PLANTILLA DE RESPOSTAS DO PRIMEIRO EXERCICIO CORRECCIÓN DO PRIMEIRO EXERCIZO E CONVOCATORIA PARA O SEGUNDO EXERCICIO LISTA DEFINITIVA, COMPOSICIÓN DO TRIBUNAL E CONVOCATORIA DO PRIMEIRO EXERCICIO. CORRECIÓN DE ERROS. ANUNCIO...

Convocatoria do proceso selectivo para a creación dunha bolsa de emprego para a contratación laboral temporal dun/dunha AUXILIAR de BIBLIOTECA

1 Decembro, 2017 — Emprego público

RESULTADOS SUPOSTO PRÁCTICO E PUNTUACIÓNS FINAIS DO PROCESO. RECLAMACIÓNS PRIMEIRO EXERCICIO E PUNTUACIÓN. PLANTILLA DE RESPOSTAS CORRECTAS DO PRIMEIRO EXERCICIO RESULTADOS PRIMEIRO EXERCICIO E CONVOCATORIA DO SEGUNDO. MODIFICACIÓN LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS. LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS, NOMEAMENTO DO TRIBUNAL E DATA DE INICIO DO PROCESO SELECTIVO. LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E...

Convocatoria para a provisión en propiedade dunha praza de Policía Local (funcionario de carreira).

23 Outubro, 2017 — Emprego público

BASES DA CONVOCATORIA. SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS E EXCLUÍDOS  RESOLUCIÓN RECURSO CONTRA DESIGNACIÓN DE TRIBUNAL RESOLUCIÓN RECURSO CONTRA A RECUSACIÓN DOS MEMBROS DO TRIBUNAL RESOLUCIÓN RECURSO CONTRA DESIGNACIÓN DE TRIBUNAL. RESULTADOS DA PROBA DE COÑECEMENTOS E CONVOCATORIA DA SEGUINTE PROBA CONVOCATORIA PROBA DE APTITUDES FÍSICAS...

Auxiliares Policía Local. Convocatoria do proceso selectivo para a formación dunha listaxe para a contratación laboral temporal ao longo do ano 2017.

22 Febreiro, 2017 — Emprego público

PLANTILLA DE RESPOSTAS DA PROBA DE COÑECEMENTO. RESULTADOS DA PROBA DE COÑECEMENTO E CONVOCATORIA DA PROBA ESPECÍFICA SOBRE O TERMO MUNICIPAL E A TOPONIMIA LOCAL. RESULTADOS DA COMPROBACIÓN DE ESTATURA E DAS PROBAS FÍSICAS E CONVOCATORIA DA PROBA DE COÑECEMENTOS. LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E CONVOCATORIA DE INICIO DO PROCESO SELECTIVO LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS...