Emprego público

Bolsa de Emprego para a contratación dun/dunha PROFESOR/A de PIANO

4 Abril, 2019 — Emprego público

Bases para a creación dunha BOLSA DE EMPREGO para a contratación laboral temporal dun/dunha PROFESOR/A DE MÚSICA, na especialidade de PIANO, para o Conservatorio Profesional de Música do Concello de Riveira. Bases da convocatoria Modelo de instancia Anuncio de convocatoria publicado no xornal “La Voz de Galicia” do día 04/04/2019. Prazo para a presentación de...

Bolsa de Emprego para a contratación dun/dunha PROFESOR/A de COMPOSICIÓN

4 Abril, 2019 — Emprego público

Convocatoria para a creación dunha BOLSA DE EMPREGO para a contratación laboral temporal dun/dunha PROFESOR/A DE MÚSICA, na especialidade de COMPOSICIÓN, para o Conservatorio Profesional de Música do Concello de Riveira. Bases da convocatoria Modelo de instancia Lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos Anuncio de convocatoria publicado no xornal “La Voz de Galicia” de...

Convocatoria para a provisión en propiedade dunha praza de ARQUITECTO

3 Abril, 2019 — Emprego público

Convocatoria para a provisión en propiedade dunha praza de ARQUITECTO. Anuncio das bases da convocatoria Modelo de solicitude Publicación del Boletín N°61 a fecha 29/03/2019 Publicación do Boletín N°61 con data 29/03/2019 Los siguientes anuncios, remitidos por usted, se han publicado en el boletín de la fecha arriba indicada. Os seguintes anuncios, remitidos por vostede,...

Bolsa de Emprego para a contratación dun/dunha PROFESOR/A de VIOLONCELLO

15 Marzo, 2019 — Emprego público

BOLSA DE EMPREGO para a contratación laboral temporal dun/dunha PROFESOR/A DE MÚSICA, na especialidade de VIOLONCELLO, para o Conservatorio Profesional de Música do Concello de Riveira. Anuncio das bases da convocatoria Modelo de instancia Lista definitiva de admitidos e excluídos no proceso selectivo Cualificación total final e formación da bolsa de emprego O anuncio da...

Convocatoria do proceso selectivo para a formación dunha listaxe para a contratación laboral temporal de AUXILIARES DE POLICÍA LOCAL ao longo do ano 2019

23 Xaneiro, 2019 — Emprego público

Listaxe para a contratación laboral temporal de AUXILIARES DE POLICÍA LOCAL ao longo do ano 2019 Anuncio e bases da convocatoria Impreso de solicitude de participación no proceso Lista provisional de admitidos e excluídos Modificación da lista provisional de admitidos e excluídos Lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos Modificación da lista definitiva de aspirantes...

Convocatoria para a creación dunha bolsa de emprego para a contratación laboral temporal dun/dunha Axente TIC.

21 Decembro, 2018 — Emprego público

Bolsa de emprego para a contratación laboral temporal dun/dunha Axente TIC. Bases da convocatoria Modelo de solicitude de participación Lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos Lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos Cualificación total final e formación da bolsa de emprego Prazo de presentación de reclamacións ou emendas de defectos á lista provisional de...

Convocatoria dunha praza de POLICIA LOCAL polo sistema de mobilidade e polo procedemento de concurso

21 Decembro, 2018 — Emprego público

Unha praza de POLICIA LOCAL polo sistema de mobilidade e polo procedemento de concurso Bases da convocatoria Modelo de solicitude de participación Lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos Lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos Bases publicadas íntegramente no BOP da provincia da Coruña número 243, do 21/12/2018. Anuncio da convocatoria publicado no BOP...

Proceso selectivo para a contratación laboral temporal de 5 PEÓNS para a prestación do servizo denominado “BRIGADAS DE MANTEMENTO, MELLORA E LIMPEZA DE VÍAS E ÁREAS VERDES MUNICIPAIS”. RISGA 2018.

10 Xullo, 2018 — Emprego público

REALIZACIÓN E RESULTADO DO PROCESO SELECTIVO, CUALIFICACIÓN TOTAL FINAL E PROPOSTA DE NOMEAMENTO. LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS E EXCLUÍDOS, NOMEAMENTO DO TRIBUNAL AVALIADOR, LUGAR, HORA E DATA DO INICIO DO PROCESO SELECTIVO. ANUNCIO E BASES DA CONVOCATORIA SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN

Proceso selectivo para a contratación laboral temporal de 2 peóns para a prestación do servizo “xestión de biomasa en materia de prevención e defensa contra os incendios forestais en terreos de titularidade municipal do Concello de Riveira”.

9 Xullo, 2018 — Emprego público

REALIZACIÓN E RESULTADO DO PROCESO SELECTIVO, CUALIFICACIÓN TOTAL FINAL E PROPOSTA DE NOMEAMENTO. LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS E EXCLUÍDOS, NOMEAMENTO DO TRIBUNAL AVALIADOR, LUGAR, HORA E DATA DO INICIO DO PROCESO SELECTIVO. LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS BASES DO PROCESO SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN.

Proceso selectivo para a contratación laboral temporal dunha BRIGADA de prevención e defensa contra os incendios forestais.

30 Xuño, 2018 — Emprego público

PLANTILLA DE RESPOSTAS. EXAME DE PEÓNS.  PLANTILLA DE RESPOSTAS. EXAME DE XEFE DE BRIGADA. FASE DE OPOSICIÓN, CUALIFICACIÓN TOTAL FINAL E PROPOSTA DE NOMEAMENTO. FASE DE CONCURSO: VALORACIÓN DOS MÉRITOS DEBIDAMENTE ACREDITADOS POLOS/AS ASPIRANTES. LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS, NOMEAMENTO DO TRIBUNAL AVALIADOR, LUGAR, HORA E DATA DO INICIO DO PROCESO SELECTIVO. LISTA PROVISIONAL...