Ampliación do Chan Industrial de Riveira. Polígono de Xarás.