ANUNCIO de expropiación forzosa dos bens e dereitos que se precisan ocupar para a execución do “Proxecto de acondicionamento de sendeiro no Rego Pedrín e recuperación do seu entorno