Aprobación inicial do inventario municipal de bens e dereitos do Concello de Riveira.