Autorizacións temporais para instalación de postos de quioscos e terrazas en terreos de titularidade municipal no entorno das praias de Coroso (2), Punta Touro (1) e Ameixida (1), Tempada 2017.