Convocatoria do proceso selectivo para a creación dunha bolsa de emprego para a contratación laboral temporal dun/dunha AUXILIAR de BIBLIOTECA