Convocatoria do proceso selectivo para a creación dunha bolsa de emprego para a contratación laboral temporal dun/dunha AUXILIAR de BIBLIOTECA

1 Decembro, 2017 — Emprego público

RESULTADOS SUPOSTO PRÁCTICO E PUNTUACIÓNS FINAIS DO PROCESO.

RECLAMACIÓNS PRIMEIRO EXERCICIO E PUNTUACIÓN.

PLANTILLA DE RESPOSTAS CORRECTAS DO PRIMEIRO EXERCICIO

RESULTADOS PRIMEIRO EXERCICIO E CONVOCATORIA DO SEGUNDO.

MODIFICACIÓN LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS.

LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS, NOMEAMENTO DO TRIBUNAL E DATA DE INICIO DO PROCESO SELECTIVO.

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS

BASES DA CONVOCATORIA.

MODELO DE SOLICITUDE.