Convocatoria do proceso selectivo para a formación dunha listaxe para a contratación laboral temporal de AUXILIARES DE POLICÍA LOCAL ao longo do ano 2019

23 Xaneiro, 2019 — Emprego público

Listaxe para a contratación laboral temporal de AUXILIARES DE POLICÍA LOCAL ao longo do ano 2019

Bases publicadas no BOP da Coruña número 18 do 25/01/2019.

Prazo para a presentación de solicitudes:  desde o 28/01/2019 ata o 08/02/2019 (ambos incluídos).

Decreto publicado no taboleiro de anuncios da Casa Consistorial na data 13/02/2019.

Prazo para a presentación das reclamacións oportunas ou emendas de defectos: 2 días hábiles (do 14 ao 15 de febreiro, ambos inclusive)

O Decreto de 19/02/2019, polo que se aproba a lista definitiva dos aspirantes admitidos e excluidos e se dispón o inicio do proceso selectivo, foi  publicado no taboleiro de anuncios da Casa Consistorial na data 20/02/2019.

O Decreto de 20/02/2019, polo que se modifica a lista definitiva dos aspirantes admitidos e excluídos, foi publicado no taboleiro de anuncios da Casa Consistorial na data 20/02/2019.

Resultados proceso selectivo publicados no taboleiro de anuncios da Casa Consistorial o día 26/02/2019.

Resolución das alegacións presentadas ao contido do cuestionario da proba de coñecementos e revisións das cualilficacións: publicada no taboleiro de anuncios da Casa Consistorial o día 01/03/2019.