Convocatoria de axudas para a Reactivación económica e social do Concello de Ribeira, PEL-REACTIVA.

11 Maio, 2021 — Anuncios

Convocatoria de axudas para a Reactivación económica e social do Concello de Ribeira, PEL-REACTIVA.

Tramitación das solicitudes exclusivamente por Sede Electrónica.

Para dar cumprimento ao punto 10 da base 14, achegamos o cartel. DESCARGAR AQUÍ.

  • Base 14. Obriga dos/as beneficiarios/as das axudas.
  1. Dar publicidade, nos termos establecidos na resolución da concesión, ao carácter público do financiamento da actividade realizada, figurando expresamente nun lugar visible do centro de traballo, logotipo do Concello, da Deputación e mención expresa ao Plan de Emprego Local da Deputación da Coruña. O mesmo tipo de publicidade realizarase nun lugar preferente da páxina web da empresa, de existir esta.

"O prazo de presentación de solicitudes das axudas abarca dende o 3 ao 25 de Novembro de 2020"