Bolsa de Emprego para a contratación laboral temporal dun/dunha AUXILIAR DE ENFERMERÍA