Bolsa de emprego para a contratación laboral temporal dun/dunha PROFESOR/A DE MÚSICA, na especialidade de GUITARRA

12 Novembro, 2020 — Emprego público

BASES DA CONVOCATORIA

MODELO DE INSTANCIA

“Prazo para a presentación de instancias: desde o día 13 ata o día 19 de novembro do 2020, ambos incluídos.”

"Prazo para presentación de enmendas a lista provisional: dende o día 26 ata o 27 de novembro ambos incluídos"

“Prazo para a presentación de reclamacións á fase de oposición: desde o día 15 de decembro ata o día 16 de decembro, ambos incluídos.”