BOLSA DE EMPREGO para a contratación laboral temporal dun/dunha SEPULTUREIRO/A.