BOLSA DE EMPREGO para a contratación laboral temporal dun/dunha TRABALLADOR/A SOCIAL.

26 Xaneiro, 2018 — Emprego público

PLANTILLA DE RESPOSTAS DO PRIMEIRO EXERCICIO.

RESULTADO FINAL E FORMACIÓN DA BOLSA DE EMPREGO.

PUNTUACIÓN DO PRIMEIRO EXERCICIO E RESOLUCIÓN DE RECLAMACIÓN.

VALORACIÓN DE MÉRITOS E CONVOCATORIA DO PRIMEIRO EXERCICIO.

LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES, DESIGNACIÓN DO TRIBUNAL E CONVOCATORIA DE INICIO DO PROCESO SELECTIVO.

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS.

CORRECCIÓN DE ERROS

BASES DA CONVOCATORIA

MODELO DE SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN NO PROCESO SELECTIVO