Convocatoria do proceso selectivo para a contratación laboral temporal dun/dunha conserxe para o departamento de Cultura