Convocatoria de axudas a entidades sen ánimo de lucro, Línea de acción social 2018