Convocatoria do proceso selectivo dunha praza de policía local, reservada para a mobilidade horizontal (OEP 2018)