Convocatoria do proceso selectivo para a contratación dunha brigada contra incendios

12 Xuño, 2020 — Emprego público

Convocatoria do proceso selectivo para a contratación dunha brigada contra incendios

“Prazo para a presentación de instancias: desde o día 13 ata o día 22 de xuño, incluído.”

“Prazo para emendar o defecto que motivou a exclusión da lista provisional: días 9 e 10 de xullo, ambos incluídos.”