Convocatoria do proceso selectivo para a contratación laboral temporal do persoal para a prestación do servizo de salvamento e socorrismo acuático nas praias do Concello de Riveira

27 Maio, 2019 — Emprego público

Convocatoria do proceso selectivo para a contratación laboral temporal do persoal para a prestación do servizo de salvamento e socorrismo acuático nas praias do Concello de Riveira

Prazo de presentación de instancias: do 30 de maio ata o 10 de xuño (incluído).

Prazo para emendar o defecto que motivou a exclusión da lista provisional: do 15 ao 18 de xuño (incluído).

Data de realización do proceso selectivo: mércores día 26 de xuño de 2019.