Convocatoria do proceso selectivo para a contratación laboral temporal dun/dunha PROFESOR/A DE MÚSICA, na espe-cialidade de PIANO, para o Conservatorio Profesional de Música do Concello de Riveira.

30 Agosto, 2019 — Emprego público

Convocatoria do proceso selectivo para a contratación laboral temporal dun/dunha PROFESOR/A DE MÚSICA, na espe-cialidade de PIANO, para o Conservatorio Profesional de Música do Concello de Riveira.

Prazo de presentación de solicitudes: desde o 31 de agosto ata o 09 de setembro, incluído.

Prazo de presentación de emendas ou reclamacións á lista provisional de admitidos/as e excluídos/as: do día 23 ao día 24 de setembro (ambos incluídos)

Datas da celebración das probas da fase de oposición: días 3, 4 e 7 de outubro, no Conservatorio Profesional de Música do Concello de Riveira, á hora determinada no Decreto de aprobación da lista definitiva de aspirantes.