Convocatoria do proceso selectivo para a contratación laboral temporal dun/dunha psicólogo/a para o desenvolvemento da actividade de “Taller de Estimulación Cognitiva-Aula Sociocultural das persoas maiores”