Convocatoria do proceso selectivo para a contratación laboral temporal dun/dunha DINAMIZADOR/A DE MUSEO.