Convocatoria do proceso selectivo para a formación dunha BOLSA DE EMPREGO para a contratación de PEÓNS do GRUPO DE PREVENCIÓN, RISCOS E INTERVENCIÓN MUNICIPAL do Concello de Ribeira.