Convocatoria do proceso selectivo para a formación dunha bolsa de emprego para a contratación do persoal para a prestación do Servizo de Salvamento e Socorrismo Acuático nas praias do Concello de Ribeira

6 Xullo, 2020 — Emprego público

Convocatoria do proceso selectivo para a formación dunha bolsa de emprego para a contratación do persoal para a prestación do Servizo de Salvamento e Socorrismo Acuático nas praias do Concello de Ribeira

“Prazo de presentación de instancias: desde o día 13 ata o día 22 de xuño, incluído.”

" Prazo subsanación de defectos á lista provisional de admitidos e excluídos: Días 30 de xuño e 1 de xullo (ambolos dous incluídos) ".