Convocatoria dunha praza de POLICIA LOCAL polo sistema de mobilidade e polo procedemento de concurso

21 Decembro, 2018 — Emprego público

Unha praza de POLICIA LOCAL polo sistema de mobilidade e polo procedemento de concurso

Bases publicadas íntegramente no BOP da provincia da Coruña número 243, do 21/12/2018.

Anuncio da convocatoria publicado no BOP do 21/12/2018, DOG do 28/12/2018 e BOE do 19/01/2019.

Prazo para a presentación de solicitudes: desde o 20/01/2019 ata o 08/02/2019 (ambos incluídos).

Decreto de aprobación da lista provisional de admitidos e excluídos publicado no BOP nº 33 do 15/02/2019.

Prazo para presentar reclamacións do 18 de febreiro ata o 1 de marzo (ambos inclusive).