Convocatoria dunha praza de POLICIA LOCAL polo sistema de mobilidade e polo procedemento de concurso