Convocatoria para a creación dunha bolsa de emprego para a contratación laboral temporal dun/dunha Axente TIC.

21 Decembro, 2018 — Emprego público

Bolsa de emprego para a contratación laboral temporal dun/dunha Axente TIC.

Prazo de presentación de reclamacións ou emendas de defectos á lista provisional de admitidos e excluídos: días 24 e 25 de xaneiro de 2019

Resultado do concurso de méritos publicado no taboleiro de anuncios da Casa Consistorial o día 25/03/2019. Prazo para presentar reclamacións: do día 26 de marzo ata o día 1 de abril (inclusive).