Convocatoria para a creación dunha bolsa de emprego para a contratación laboral temporal dun/dunha Axente TIC.