Convocatoria para a provisión en propiedade dunha praza de ARQUITECTO

3 Abril, 2019 — Emprego público

Convocatoria para a provisión en propiedade dunha praza de ARQUITECTO.

Publicación del Boletín N°61 a fecha 29/03/2019

Publicación do Boletín N°61 con data 29/03/2019

Los siguientes anuncios, remitidos por usted, se han publicado en el boletín de la fecha arriba indicada.

Os seguintes anuncios, remitidos por vostede, foron publicados no boletín coa data indicada enriba.

N° Anuncio

#1. - 2019/2338   Descargar PDF

Ver sumario BOP