Convocatoria para a provisión en propiedade dunha praza de ARQUITECTO

26 Febreiro, 2020 — Emprego público

Convocatoria para a provisión en propiedade dunha praza de ARQUITECTO.

Publicación del Boletín N°61 a fecha 29/03/2019

Publicación do Boletín N°61 con data 29/03/2019

Los siguientes anuncios, remitidos por usted, se han publicado en el boletín de la fecha arriba indicada.

Os seguintes anuncios, remitidos por vostede, foron publicados no boletín coa data indicada enriba.

N° Anuncio

#1. - 2019/2338   Descargar PDF

Ver sumario BOP

Anuncio da convocatoria publicado no BOE número 95 do 20 de abril de 2019: prazo para a presentación de instancias do 21 de abril ata o 10 de maio do 2019 (ambos inclusive).

“Fase de concurso: valoración dos méritos presentados e debidamente acreditados polos/as aspirantes: venres, 31 de xaneiro de 2020.”

“Prazo para presentar reclamacións á fase de valoración de méritos desde do día 4 de febreiro ata o día 10 de febreiro (ambos inclusive).”

“Prazo para a presentación de reclamacións: dende o luns,  día 02 de marzo,  ata o venres, día 6 de marzo do 2020, ambos inclusive.”