Convocatoria para cubrir unha praza de Policía Local, pertencente á escala de Administración especial, subescala servizos especiais e clase Policía Local, mediante o sistema de concurso, en quenda de movilidad.

23 Decembro, 2019 — Emprego público

Convocatoria para unha praza de Policía Local, pertencente á escala de Administración especial, subescala servizos especiais e clase Policía Local, mediante o sistema de concurso, en quenda de movilidad.

Convocatoria publicada no BOE do 07/09/2019, prazo de presentación de solicitudes: desde o 8 ata o 27 de setembro de 2019 (ambos incluídos).