Convocatoria para o nomeamento como funcionario interino dunha praza de VIXIANTE DE RENDAS adscrita ao departamento de intervención

6 Novembro, 2020 — Emprego público

Convocatoria para o nomeamento como funcionario interino dunha praza de Vixiante de Rendas adscrita ao departamento de intervención

Prazo de presentación de reclamacións do segundo exercicio da oposición: días 4 e 5 de novembro do 2020, ambos incluídos.

Prazo para presentar reclamacións ao primeiro exercicio da fase de oposición: días 20 e 21 de outubro, ambos incluídos.

Data de realización do segundo exercicio da oposición: 29 de outubro de 2020, ás 11:00 horas, no polideportivo Alcalde Torres Colomer, sito na rúa Barreiro, parroquia de Palmeira, Ribeira