Decreto de Alcaldía: Actualización da bolsa de emprego para contratación laboral temporal de postos na categoría de conserxe