Decreto de Alcaldía: Padrón e lista cobratoria do prezo público pola prestación do servizo público do centro de atención a primeira infancia do mes de marzo/2020.