Convocatoria do proceso selectivo para a contratación laboral temporal dun/dunha DINAMIZADOR/A DE MUSEO.

12 Decembro, 2017 — Emprego público

RESULTADO SEGUNDO EXERCICIO E PROPOSTA DE CONTRATACIÓN.

CONVOCATORIA DE LECTURA DO SEGUNDO EXERCICIO

RESULTADO REVISIÓN PRIMEIRO EXERCICIO E CONVOCATORIA SEGUNDO EXERCICIO.

APRAZAMENTO DO SEGUNDO EXERCICIO

PLANTILLA DE RESPOSTAS DO PRIMEIRO EXERCICIO

CORRECCIÓN DO PRIMEIRO EXERCIZO E CONVOCATORIA PARA O SEGUNDO EXERCICIO

LISTA DEFINITIVA, COMPOSICIÓN DO TRIBUNAL E CONVOCATORIA DO PRIMEIRO EXERCICIO.

CORRECIÓN DE ERROS. ANUNCIO

LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS E EXCLUÍDOS

MODELO DE SOLICITUDE

BASES DA CONVOCATORIA