FORMACIÓN DE BOLSA DE EMPREGO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL DE OPERARIOS/AS DE SERVIZOS MÚLTIPLES

11 Agosto, 2020 — Emprego público

FORMACIÓN DE BOLSA DE EMPREGO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL DE OPERARIOS/AS DE SERVIZOS MÚLTIPLES

-Prazo de presentación de instancias: desde o día 4 de xuño ata o día 17 de xuño, ambos incluídos.

-Prazo para emenda de defectos á lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos: días 10 e 13 de xullo, ambos incluídos.

“Primeiro exercicio da fase de oposición: xoves, día 30 de xullo ás 11:00 hora no Polideportivo Alcalde Torres Colomer, parroquia de Palmeira.”