Ocupación temporal de terreos de titularidade municipal para a instalación de postos na tempada de verán