Taboleiro de anuncios

Programa de VIVENDAS BALEIRAS.

7 Marzo, 2018 — Anuncios

BASES REGULADORAS DO PROGRAMA DE VIVENDAS BALEIRAS. ANUNCIO BOP. SOLICITUDE DE INCORPORACIÓN AO PROGRAMA.   Don Manuel S. Ruíz Rivas, Alcalde - Presidente do Excmo. Concello de Riveira A CORUÑA   FAI SABER/INFORMA:   Que este Concello está adherido ao PROGRAMA DE VIVENDAS BALEIRAS da Xunta de Galicia a traves dun convenio entre o IGVS...

Proceso selectivo para a formación dunha listaxe para a contratación laboral temporal de AUXILIARES DE POLICIA LOCAL ao longo do ano 2018.

21 Febreiro, 2018 — Emprego público

REALIZACIÓN E RESULTADO DO SORTEO PÚBLICO CO FIN DE DIRIMIR OS EMPATES, E CONSTITUCIÓN DEFINITIVA DA LISTA PARA A REALIZACIÓN DAS CONTRATACIÓNS. PLANTILLA DE RESPOSTAS  REALIZACIÓN E RESULTADO DO SEGUNDO EXERCICIO DA OPOSICIÓN, CUALIFICACIÓN FINAL E CONVOCATORIA PARA A REALIZACIÓN DO SORTEO PÚBLICO CO FIN DE DIRIMIR OS EMPATES REALIZACIÓN E RESULTADO DO PRIMEIRO EXERCICIO...