Taboleiro de anuncios

Convocatoria do proceso selectivo para a creación dunha bolsa de emprego para a contratación laboral temporal dun/dunha AUXILIAR de BIBLIOTECA

1 Decembro, 2017 — Emprego público

RESULTADOS SUPOSTO PRÁCTICO E PUNTUACIÓNS FINAIS DO PROCESO. RECLAMACIÓNS PRIMEIRO EXERCICIO E PUNTUACIÓN. PLANTILLA DE RESPOSTAS CORRECTAS DO PRIMEIRO EXERCICIO RESULTADOS PRIMEIRO EXERCICIO E CONVOCATORIA DO SEGUNDO. MODIFICACIÓN LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS. LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS, NOMEAMENTO DO TRIBUNAL E DATA DE INICIO DO PROCESO SELECTIVO. LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E...

Resolución de axudas para o Curso 2017/2018

28 Outubro, 2017 — Anuncios

RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE AXUDAS PARAMATERIAL ESCOLAR, TRANSPORTE E COMEDOR. RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE BECAS PARA MATERIAL ESCOLAR E TRANSPORTE RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE AXUDAS PARA O COMEDOR ESCOLAR

Convocatoria para a provisión en propiedade dunha praza de Policía Local (funcionario de carreira).

23 Outubro, 2017 — Emprego público

BASES DA CONVOCATORIA. SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS E EXCLUÍDOS  RESOLUCIÓN RECURSO CONTRA DESIGNACIÓN DE TRIBUNAL RESOLUCIÓN RECURSO CONTRA A RECUSACIÓN DOS MEMBROS DO TRIBUNAL RESOLUCIÓN RECURSO CONTRA DESIGNACIÓN DE TRIBUNAL. RESULTADOS DA PROBA DE COÑECEMENTOS E CONVOCATORIA DA SEGUINTE PROBA CONVOCATORIA PROBA DE APTITUDES FÍSICAS...