Emprego público

Convocatoria para a creación dunha bolsa de emprego para a contratación laboral temporal dun/dunha Axente TIC.

21 Decembro, 2018 — Emprego público

Bolsa de emprego para a contratación laboral temporal dun/dunha Axente TIC. Bases da convocatoria Modelo de solicitude de participación Lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos Lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos Cualificación total final e formación da bolsa de emprego Prazo de presentación de reclamacións ou emendas de defectos á lista provisional de...

Convocatoria dunha praza de POLICIA LOCAL polo sistema de mobilidade e polo procedemento de concurso

21 Decembro, 2018 — Emprego público

Unha praza de POLICIA LOCAL polo sistema de mobilidade e polo procedemento de concurso Bases da convocatoria Modelo de solicitude de participación Lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos Lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos Resultado do concurso de méritos Bases publicadas íntegramente no BOP da provincia da Coruña número 243, do 21/12/2018. Anuncio...

Obradoiro de emprego “TAHUME V”. Selección de persoal.

24 Outubro, 2018 — Emprego público

RESULTADO DEFINITIVO MESTRE FORESTAL POR VACANTE LISTADO DEFINITIVO  DE ALUMNOS SUPLENTES. RESULTADOS DEFINITIVOS DA SELECCIÓN DE ALUMNOS TRABALLADORES DO CONCELLO DE RIVEIRA RESULTADOS DEFINITIVOS DOS POSTOS DE TITOR/A, DOCENTES, DIRECTOR/A E AUXLIAR ADMINISTRATIVO/A. RESULTADOS PROVISIONAIS DA SELECCIÓN DE ALUMNOS TRABALLADORES DO CONCELLO DE PORTO DO SON RESULTADOS PROVISIONAIS DA SELECCIÓN DE ALUMNOS TRABALLADORES DO CONCELLO...

Proceso selectivo para a contratación laboral temporal de 5 PEÓNS para a prestación do servizo denominado “BRIGADAS DE MANTEMENTO, MELLORA E LIMPEZA DE VÍAS E ÁREAS VERDES MUNICIPAIS”. RISGA 2018.

10 Xullo, 2018 — Emprego público

REALIZACIÓN E RESULTADO DO PROCESO SELECTIVO, CUALIFICACIÓN TOTAL FINAL E PROPOSTA DE NOMEAMENTO. LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS E EXCLUÍDOS, NOMEAMENTO DO TRIBUNAL AVALIADOR, LUGAR, HORA E DATA DO INICIO DO PROCESO SELECTIVO. ANUNCIO E BASES DA CONVOCATORIA SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN

Proceso selectivo para a contratación laboral temporal de 2 peóns para a prestación do servizo “xestión de biomasa en materia de prevención e defensa contra os incendios forestais en terreos de titularidade municipal do Concello de Riveira”.

9 Xullo, 2018 — Emprego público

REALIZACIÓN E RESULTADO DO PROCESO SELECTIVO, CUALIFICACIÓN TOTAL FINAL E PROPOSTA DE NOMEAMENTO. LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS E EXCLUÍDOS, NOMEAMENTO DO TRIBUNAL AVALIADOR, LUGAR, HORA E DATA DO INICIO DO PROCESO SELECTIVO. LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS BASES DO PROCESO SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN.

Proceso selectivo para a contratación laboral temporal dunha BRIGADA de prevención e defensa contra os incendios forestais.

30 Xuño, 2018 — Emprego público

PLANTILLA DE RESPOSTAS. EXAME DE PEÓNS.  PLANTILLA DE RESPOSTAS. EXAME DE XEFE DE BRIGADA. FASE DE OPOSICIÓN, CUALIFICACIÓN TOTAL FINAL E PROPOSTA DE NOMEAMENTO. FASE DE CONCURSO: VALORACIÓN DOS MÉRITOS DEBIDAMENTE ACREDITADOS POLOS/AS ASPIRANTES. LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS, NOMEAMENTO DO TRIBUNAL AVALIADOR, LUGAR, HORA E DATA DO INICIO DO PROCESO SELECTIVO. LISTA PROVISIONAL...

Proceso selectivo para a contratación laboral temporal 20 socorristas acuáticos para a prestación do servizo denominado “SERVIZO DE SOCORRISTAS DE PRAIAS” para o verán 2018.

28 Xuño, 2018 — Emprego público

REALIZACIÓN E RESULTADO DO PROCESO SELECTIVO, CUALIFICACIÓN TOTAL FINAL E CONSTITUCIÓN DA LISTAXE. SUBSANACIÓN DE ERROS NA LISTA DEFINITIVA LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS, COMPOSICIÓN DO TRIBUNAL E CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO ANUNCIO E BASES DA CONVOCATORIA SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN

Proceso selectivo para a contratación laboral temporal de 3 XEFES DE PRAIA e 35 SOCORRISTAS.

27 Xuño, 2018 — Emprego público

REALIZACIÓN E RESULTADO DO PROCESO SELECTIVO, CUALIFICACIÓN TOTAL FINAL E CONSTITUCIÓN DA LISTAXE. LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS, NOMEAMENTO DO TRIBUNAL AVALIADOR, LUGAR, HORA E DATA DO INICIO DO PROCESO SELECTIVO. LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS. BASES DA CONVOCATORIA SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN

Proceso selectivo para a formación dunha listaxe para a contratación laboral temporal de AUXILIARES DE POLICIA LOCAL ao longo do ano 2018.

21 Febreiro, 2018 — Emprego público

REALIZACIÓN E RESULTADO DO SORTEO PÚBLICO CO FIN DE DIRIMIR OS EMPATES, E CONSTITUCIÓN DEFINITIVA DA LISTA PARA A REALIZACIÓN DAS CONTRATACIÓNS. PLANTILLA DE RESPOSTAS  REALIZACIÓN E RESULTADO DO SEGUNDO EXERCICIO DA OPOSICIÓN, CUALIFICACIÓN FINAL E CONVOCATORIA PARA A REALIZACIÓN DO SORTEO PÚBLICO CO FIN DE DIRIMIR OS EMPATES REALIZACIÓN E RESULTADO DO PRIMEIRO EXERCICIO...