Emprego público

Convocatoria para a provisión en propiedade dunha praza de Policía Local (funcionario de carreira).

23 Outubro, 2017 — Emprego público

BASES DA CONVOCATORIA. SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS E EXCLUÍDOS  RESOLUCIÓN RECURSO CONTRA DESIGNACIÓN DE TRIBUNAL RESOLUCIÓN RECURSO CONTRA A RECUSACIÓN DOS MEMBROS DO TRIBUNAL RESOLUCIÓN RECURSO CONTRA DESIGNACIÓN DE TRIBUNAL. RESULTADOS DA PROBA DE COÑECEMENTOS E CONVOCATORIA DA SEGUINTE PROBA CONVOCATORIA PROBA DE APTITUDES FÍSICAS...