Pleno extraordinario e urxente do 14 de decembro de 2018